Anmälan ska innehålla mammans namn och personnummer, barnets födelsedatum, barnets kön och vårdnadshavarnas underskrifter. Så här gör du för att ansöka om föräldrapenning: Anmäl föräldrapenning. Vem kan anmäla en skada eller sjukdom för ett försäkrat barn? Ansöka om föräldrapenning innan man vet barnets personnummer? Bäst är om du kan anmäla att du vill ha föräldrapenning i förväg via försäkringskassans hemsida. Visa endast Tis 3 jun 2014 22:02 ... Men man ska ju kunna ansöka om föräldrapenning innan barnet är fött, om man t ex inte får graviditetspenning men känner att man inte orkar arbeta in i det sista. ... Inom en vecka fick vi papper hem med barnets personnummer, men det kan ta en månad sa de.Vi ringde till BUMM (barn- och ungdomsmedicinska mottagningen) på vår ort innan vi åkte, de kunde inte boka tid då men skrev oss på en väntelista. Under barnets första år kan båda föräldrarna ta ut föräldrapenning för samma dagar, så kallade dubbeldagar. Linda8­3. Anmäla de tio dagarna med tillfällig föräldrapenning vid barns födelse Sms:a TIODAGAR och ditt personnummer till 71020 Anmäla tillfällig föräldrapenning när barnet är sjukt Sms:a TFP och ditt personnummer följt av barnets personnummer till 71020 Beställa Europeiska sjukförsäkringskortet Sms:a EUKORT och ditt personnummer till 71020 Tis 3 jun 2014 22:02 Läst 6458 gånger Totalt 8 svar. Om barnet inte är myndigt är det i första hand en förälder som ska göra anmälan. Pengarna betalas ut en gång i månaden eller vid ersättningsperiodens slut. Om barnet har fötts hemma utan barnmorska ska barnets vårdnadshavare själva skriftligen anmäla födelsen till Skatteverket inom en månad. Det beror på att det kräver inloggning med personnummer. Det behöver inte vara den förälder som står på försäkringsbrevet. Ansök på den blankett som du får hemskickad inom några dagar. Men redan innan barnet är fött kan du ta ut föräldrapenning för att förbereda dig inför barnets ankomst Man ska båda anmäla och begära föräldrapenning. ... Nu kan båda föräldrarna ta ut föräldrapenning för samma dagar under barnets första år.

Föräldrapenning är pengar du får för att kunna vara hemma med ditt barn i stället för att arbeta, söka arbete eller studera. Max 30 sådana dagar får ni ta ut, men tänk på att varje dag då räknas som 2 dagar av den totala föräldraledigheten. Den som anmäler ska uppge försäkringsnumret och barnets personnummer. Du kan anmäla utan att logga in på Mina sidor.