Landskrona startar en skola för barn med diagnoser som autism. Postadress Namn på verksamheten, 251 89 Helsingborg. Du som är förälder till barn med autism och vill uppdatera dig om aktuell forskning samt de medicinska aspekterna av diagnosen. Vi ser elever och vårdnadshavare som våra främsta uppdragsgivare. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Vår verksamhet har funnits sedan 1997 och vi har lång erfarenhet av barn med autism och andra funktionsnedsättningar. Ulrika medverkar i NPF-podden. Skicka brev. I vissa fall samverkar vi med socialtjänst och uppdragsgivare från hemkommunernas utbildningsförvaltningar.

Vi erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd till individ och familj samt skola på cirka 400 enheter runt om i landet. Här kan ni leka, skapa, sjunga och träffa andra barn och föräldrar. Utbildningen innehåller fakta om vad som kännetecknar autism och vad du kan göra för att hjälpa ditt barn. Här arbetar en förskollärare som erbjuder öppen verksamhet för dig med barn mellan 0-5 år. Vi är en liten skola och därför har vi möjlighet att engagera oss i varje elev. Öppettider Måndag–torsdag 07:00–19:00 Fredag 07:00–17:00 Lördag 10:00–15:00. Vi är en liten skola och därför har vi möjlighet att engagera oss i varje elev. Öppen förskola på Familjecentralen Alfahuset. Ulrika Aspeflo är logoped och författare till böckerna Barn som väcker funderingar (Gerland, Aspeflo), Aspeflo om Autism och För alla i skolan. ... Helsingborg kontaktcenter: 042-10 50 00. En skola som är så liten att alla känner alla, men så stor att man hittar kompisar man trivs med. På Familjecentralen Alfahuset finns vår öppna förskola.

– Verksamheten riktar sig till våra allra känsligaste elever, säger Anna Petersén som blir rektor. Hon arbetar deltid som specialpedagog på en F-6 skola och övrig tid som föreläsare. På Påarps skola utgår vi alltid från elevens individuella nivå och behov av lärande. En skola där man får växa och utveckla sina förmågor, där gemenskap och samhörighet värderas högt. Den vänder sig i första hand till föräldrar och närstående till barn med autism i åldern 0-6 år. Totalt finns 25 platser. Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Skola med förstärkt elevhälsa, hög lärartäthet och behandling. Helsingborg kontaktcenter 042-10 50 00 Skicka meddelande. Föreläsning i Lund 16 september om autism med medicinskt fokus. Organisationsnummer: 212000-1157. Behandlingen sker i samverkan med och på initiativ av socialtjänsten. E-post kontaktcenter@helsingborg… Innehåll.