Blir ditt bagage försenat får du en schablonersättning per väska. Du kan även undersöka avtalsvillkoren i eventuell reseförsäkring, hemförsäkring eller försäkring som är kopplat kortet du betalade resan med. Det kan framgå i avtalsvillkoren till dessa försäkringar om ni kan få schablonersättning för bagageförsening. Ditt bagage är försenat. Gällande transportörens ansvar vid försenat bagage så görs det ingen skillnad i lagstiftningen om det är för utresa eller hemresa. Problem med ditt bagage.

Har du en hemförsäkring hos oss så ingår det ett grundläggande reseskydd under resans första 45 dagar.

Om flyget är försenat på en kortare resa.

Läs om era rättigheter vid försenat bagage.

Då får du en fast ersättning per person och dygn.

Har man en reseförsäkring, så bör man förhöra sig hos denna för att få utbetalt ersättning. 4. Utlägg ersätts mot kvitton i original; Försäkringen kan även ge dig självriskeliminering för hem/villa och bilförsäkring samt en olycksfallsförsäkring. ... Om du inte har ett reseskydd i din hemförsäkring bör du teckna en separat reseförsäkring. Flyget är överbokat. Ersättningen är 750 kr per kolli efter 6 timmar, 1 500 kronor efter 24 timmar och 2 000 kr efter 48 timmar. Anmäla försenat bagage.

mer än 6 timmar får du 1 000 kr (högst 4 000 kr/kort och försäkringsfall), mer än 48 timmar får du 2 000 kr (högst 8 000 kr/kort och försäkringsfall).

Flyget är försenat.
Om ditt bagage är försenat eller förlorat, kan det löna sig att först kontrollera vad din reseförsäkring erbjuder. Våra reseförsäkringar kompletterar dina övriga försäkringar och ger dig extra trygghet på resan. 2. Detta gäller inte vid hemresa. ... Sidan 13 från punkten A39 Tillägget Resklar – utökat reseskydd Sidan 25 – ingår även i Hemförsäkring Stor Reseförsäkring – borta …
Kortförsäkringen. Reseförsäkring . Då ska flygbolaget bjuda på mat och dryck, …

Är förseningen minst två timmar och du inte ska flyga en längre sträcka än 1 500 kilometer? Om du har köpt din resa med ett bankkort har du oftast en reseförsäkring …

I vår hemförsäkring ingår en reseförsäkring som gäller för hela familjen i 45 dagar. Med ICAs hemförsäkring får du ersättning om ditt bagage blir minst sex timmar försenat till resmålet.

Om ditt bagage försvinner och är borta mer än 21 dagar ersätter flygbolaget det fulla värdet på bagaget. Vårt ansvar är, i likhet med alla internationella flygbolags, begränsat i enlighet med internationella bestämmelser. När du betalar din resa med ditt American Express-kort får du automatiskt ett reseskydd.

Ni kan som mest få ersättning för tre dygn. Här kan du läsa mer om vår reseförsäkring.