Populära sidor och tjänster.

Det är ett förenklat sätt att bli medborgare – och billigare. Hur blir jag svensk medborgare? Att ansöka om svenskt medborgarskap kostar 1500 kr för vuxna över 18 år. 2019-12-09 Signera ansökan om svenskt medborgarskap med BankID Nu kan du som ansöker om svenskt medborgarskap på webben signera din ansökan med hjälp av BankID. Om du verkar uppfylla kraven får du veta hur du gör för att bli svensk medborgare. Om du får barn under handläggningstiden och vill att barnet ska bli svensk medborgare tillsammans med dig, ska du och barnets andra vårdnadshavare meddela Migrationsverket om det genom ett brev som ni båda skrivit under. För att kunna bli svensk medborgare ska du. Läs om hur du gör en anmälan om svenskt medborgarskap För att kunna bli svensk medborgare måste du uppfylla alla krav redan när ansökan lämnas in. Det här ska du skicka med din ansökan om du är EU/EES-medborgare. Svar: Det finns flera vägar till att bli svensk medborgare och det varierar beroende på exempelvis om du är född i Sverige eller kommer hit i vuxen ålder. 3.

Krav för att bli svensk medbor­gare genom ansökan. Utifrån svaren görs en automatisk bedömning om du uppfyller kraven för att bli svensk medborgare eller inte. Reglerna om medborgarskap hittar du i Lag (2001:82) om svenskt medborgarskap . Hoppa till menyn Ett barn som inte automatiskt blir svensk medborgare, kan bli svensk medborgare genom en anmälan. För dig som vill bli svensk medborgare och få ett svenskt pass.

Svara på frågorna nedan.

Om du är medborgare i Danmark, Finland, Island eller Norge och har bott i Sverige i minst fem år, kan du i många fall bli svensk medborgare genom anmälan. kunna styrka din identitet; ha fyllt 18 år; ha permanent uppehållstillstånd (tidsbegränsat uppehållstillstånd gäller inte) eller; ha uppehållsrätt eller uppehållskort (gäller dig som är EU-medborgare eller anhörig till EU-medborgare)