Marie Heiborn.

Jag var lagman i Borås tingsrätt t.o.m. kommande månadsskifte lagman vid Borås tingsrätt) in på mitt rum och undrade vad jag i all världen gjorde på jobbet. General-Lantmäteri-Contoret, entrén till Lantmäteristyrelsens hus vid Västra Trädgårdsgatan nr 2. Kongl. Borås tingsrätt måste spara 200 000 kronor i år, trots att domstolsverket fått de extra pengar man begärt av regeringen i vårbudgeten. Mitt yttrande rör förhållandena på tingsrätten under tiden före AA:s tillträde. JO menade att de handlagt sina mål under en allt för lång tid. Lagmannen AA har gett mig tillfälle att yttra mig. Enligt arbetsordningen för Borås tingsrätt skulle, konstaterar JO, lagmannen fortlöpande hålla sig informerad om arbetsbelastningen vid de … En hovrättslagman är en chef för en avdelning i hovrätten.

Henrik Nordgren VD Kulturmålarna i Norrköping AB. Enligt tingsrättsinstruktionen har en lagman ansvar för att se till att tingsrättens verksamhet drivs effektivt och enligt gällande rätt.

Jo, för någon dag sedan kom trevlige Ove (fr.o.m. Jag har tagit del av AA:s upplysningar och yttrande samt av underyttrandena från rådmännen DD och CC.

Enligt tingsrättsinstruktionen har en lagman ansvar för att se till att tingsrättens verksamhet drivs effektivt och enligt gällande rätt. En rådman och en före detta lagman vid Borås tingsrätt har idag dömts till dagsböter för tjänstefel. Anders Heiborn--Henrik Nordgren. Detta efter att JO valde att väcka åtal mot de båda domarna sedan man genomfört en granskning av tingsrättens arbete. Elisabeth Lager. Jo, det kunde man ju undra. Två Domare I Borås Fälls För Tjänstefel – Borås DLY.

Det skriver Borås …

Lagman på Borås tingsrätt. Andra med namnet Elisabeth Lager. den 31 oktober 2018. Anders Heiborn. Se mer » Lantmäteriet. Nu meddelar hovrätten att de båda domarna döms för tjänstefel. Lagmannen är den domare som är chef över en tingsrätt. Elisabeth Lager Marie Heiborn Head of Unit, Finance and Planning Unit, Head Office at Kriminalvården. Verksamhetsstrategen Agneta Kornstrand blir chefsrådman i Södertörns tingsrätt och chefsjuristen Jenny Forkman och tf. Lagmannen Lars-Gunnar Lundh har utnämnts att vara lagman i Västmanlands tingsrätt och chefsrådmannen Peter Broberg att vara lagman i Borås tingsrätt. – Våra utgifter är till 90 procent personalkostnader så det är på personalen man får spara in.

Men pengarna räckte inte för antalet mål har ökat och Domstolsverkets budget inte räcker helt enkelt inte till rapporterar P4 Sjuhärad. Tingsrätt är en domstol med första instans och allmän underrätt i både Sverige från 1971 [1] och i Finland från 1 december 1993.Även i Norge har det norska tingrett från år 2002 ersatt de tidigare byrett och herredsrett.I Danmark har man en motsvarande underrätt som heter byret Förra året väckte Justitieombudsmannen JO åtal mot en rådman och en tidigare lagman vid Borås tingsrätt.