... diskmaskin, tvättmaskin, torkapparat (även i gemen-sam tvättstuga), spis, kyl, frys, och andra hushålls-maskiner samt belysning, datorer, TV och annan hemelektronik och dylikt. Informationsförfarande enligt förordningen (1994:2029) om …

Enligt branschspecifika krav och provningsmetod 1 i Bilaga B. När man köper en diskmaskin måste den så klart installeras och anslutas till både vatten, avlopp och el. Skiktet bör vara tätat mot genomföringar och uppvikt mot väggen och andra dolda ytor i ... Microsoft Word - Utdrag ur Boverkets Byggregler.doc Author (Nacka R\366r) 2.2 Täthetsklasser VA = vattenavvisande. Under en diskmaskin, diskbänk, kyl, frys, ismaskin eller liknande bör det finnas ett vattentätt skikt. Under diskbänkskåp, diskmaskin, kyl, frys ska det finnas ett vattentätt skikt.

Det gör installationen känslig.

Boverkets byggregler skall följas En diskmaskin ansluts både till elsystemet och till vatten- och avloppssystem. Boverkets byggregler (BFS 1993: 57), BBR 94, och Boverkets kon­ struktionsregler (BFS 1993: 58), BKR 94, träder i kraft den I januari I 994, då Boverkets nybyggnadsregler (BFS 1988: 18 med ändringar I 990:28, I 991: 38 och 1993:21) upphör att gälla. ... Konkreta riktlinjer för montering av diskmaskin. Vi försöker fastställa vad detta i praktiken innebär i fråga om diskmaskinsmonteringar. Boverkets Byggregler, ha vattenavvi-sande ytskikt (VA). Boverkets generella byggregler för vatteninstallationer pålyser att installationerna ska vara fackmannamässigt utförda.
Med vattenavvi-sande ytskikt avses enligt Bransch-reglerna kakel- eller klinkerplattor monterade utan tätskikt. Äldre föreskrifter skall dock tillämpas på … Boverkets författningssamling BFS 2015:3 BBR 22 1 Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd; Utkom från trycket den 24 februari 2015 beslutade den 24 februari 2015. Enligt Boverkets byggregler, som bland annat försäkringsbolagen tar sina beslut utifrån, måste anslutningarna vara fackmannamässigt utförda. Enligt Boverkets byggregler skall alla vatten- och avloppsinstallationer vara fackmannamässigt utförda.

Minsta fel kan leda till skador på huset. Boverkets byggregler (2011:6)- föreskrifter och allmänna råd, BBR (A). Tätheten provas ej.

VTv = vattentäta väggkonstruktioner. Därför är det viktigt att följa aktsamhetskrav och Boverkets Byggregler. Boverkets byggregler BFS 1 993:57 med ändringar till och med 2002: 19 Boverket Boverkets byggregler – BFS 1993:57 med ändringar till och med 2002:19 Boverkets byggregler innehåller föreskrifter och allmänna råd till plan- och bygglagen, PBL, och till lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m. m., BVL, med förordning, BVF.