Danderyds Kommun ligger i län Stockholm.

Vänta några minuter och försök igen.

Socialnämnden redovisar en avvikelse i delårsbokslutet på -3,3 mnkr. Socialkontoret ansvarar för individ- och familjeomsorg samt för insatser till äldre och personer med funktionsnedsättning. Vill du vara med på vår resa?

Arbetscoach till Socialkontoret, Danderyds kommun Annonsen är ej tillgänglig.

Danderyds Kommun - Kontaktuppgifter - Nedan hittar du Kontaktinformation, till exempel adress, telefonnummer, faxnummer, e-postadress, hemsida och Kommunhusets öppettider.

Danderyds kommun ska bli Sveriges bästa kommun att leva, bo och verka i enligt kommunens nya vision.

Den officiella webbplatsen hittar du nedan. Öppettider till Danderyds kommun Socialkontoret i Danderyd.

ARBETSUPPGIFTER Inom familjeavdelningen finns nästan all verksamhet som rör barn och ungdomar (0-20år) och deras familjer samlad.

Detta kan bero på flera saker: Ansökningstiden har tagit slut; Annonsören har dragit tillbaka annonsen; Annonsen väntar på att bli publicerad.

Vill du vara med på vår resa?

Socialkontoret ansvarar för omsorgen om äldre, personer med psykiska eller fysiska funktionsnedsättningar och individ- och familjeomsorg.

Hitta öppettider, adress, telefonnummer för Danderyds kommun Socialkontoret på Golfvägen 4 i Danderyd - Öppettider.nu

Denna webbplats är inte den officiella webbplats för Danderyds Kommun. Danderyds kommun har friskvårdsersättning och sommararbetstid. Socialkontoret är organiserat i 4 avdelningar samt en stab. Vill du vara med på vår resa?

Danderyds kommun, Socialkontoret, Individ- och familjeomsorgen, vuxenenheten söker Arbetscoach till Socialkontoret i Danderyds kommun | Ledigajobb.se Danderyds kommun ska bli Sveriges bästa kommun att leva, bo och verka i enligt kommunens nya vision. Danderyds kommun, Socialkontoret, Individ- och fam... 3,8 Danderyds kommun Danderyds kommun strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Danderyds kommun, Socialkontoret, Individ- och fam... 3,8 Danderyds kommun Danderyds kommun strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Alla avdelningens 34 medarbetare samarbetar mycket med varandra inom avdelningen men också med hela socialkontoret. Prognosen för helåret visar en avvikelse på -5,7 … DANDERYDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 4 (25) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2018-09-10 Justerandes sign Utdragsbestyrkande § 80 SN 2018/0059 Delårsbokslut och prognos 2 år 2018 Ärende Socialkontoret har i uppdrag att lämna delårsbokslut och budgetprognos 2 för år 2018.