kundtjänst: 08-454 95 07 Tel. 2018. Störst förändring i utdelning är Kinnevik som helt väljer att slopa ordinarie utdelning. Här hittar du bästa utdelningsaktierna Den 31 mars 2020 med beräknad utbetalningsdag den 3 april 2020, sista handelsdag inkl. Beslut vid bolagsstämma Utdelning för år SEK/aktie MSEK totalt; 2019. KONTAKTA OSS. Bankerna generellt har en fortsatt god aktieutdelning, trots att många sänker utdelningen per aktie. växel: 08-736 53 00 Här hittar du datum för kommande bolagsstämmor, bokslut och rapporter hos börsens bolag. KALENDER – datum för rapporter och stämmor på börsen. Utdelningshistorik . Privata Affärer 105 44 Stockholm Tel.
Styrelsen föreslog tidigare årstämman att besluta om en utdelning om 6,00 kronor per aktie, motsvarande 2 611 mnkr men på grund av covid-19 pandemin drogs detta förslag tillbaka, se pressmeddelande från den 7 april 2020. Läs även om andra aktiers utdelning och direktavkastning på Utdelningsjakt.se! Årsstämman 2020 beslutade om en utdelning om 0,00 (5,75) kronor per aktie, motsvarande 0 (2 502) mnkr. Allt om utdelning från Nordea Bank. SEB överväger sänkt utdelning. Trenden med ökad utdelning för storbolagen väntas fortsätta även under 2020. Avstämningsdag hos Euroclear Sweden för rätt att erhålla utdelning föreslås bli den 23 oktober 2020. Ekonomi 19 mars 2020 12:00.

Uppdaterad 29 januari 2020 Publicerad 29 januari 2020 Det blev ett oväntat stort vinstlyft för bankkoncernen SEB i fjärde kvartalet i fjol, med draghjälp från ett väsentligt högre räntenetto. rätt till utdelning 27 mars 2020. Senast uppdaterad: 2020-02-12.

Storbanken SEB skjuter fram bolagsstämman och överväger sänkt aktieutdelning. Näst högst har SEB på 6,3% följt av Tele 2 på 6,1%. Följ oss i sociala media. Spara . Över 258 miljarder skäl att fira. Här kan du hitta information om bolagets utdelning och direktavkastning samt utdelningshistorik och historik över aktiens direktavkastning.
Om årsstämman beslutar enligt styrelsens förslag beräknas utbetalning av utdelning från Euroclear Sweden ske den 28 oktober 2020.