14 maj 2020. Övervägandena finns i avsnitt 7.3. För statliga myndigheter framgår detta av (15 § 2 st avgiftsförordningen). Ingen lagändring, men kommuner och myndigheter kan få rätt att ta betalt i förskott om man misstänker att okynne ligger bakom en begäran om att ta del av stora mängder av allmänna handlingar. Inte minst viktigt är att kravet att en begäran om avskrift eller kopia behandlas skyndsamt kan uppfyllas. Övervägandena finns i avsnitt 7.3. Dock föreslås att myndigheter i vissa fall ska kunna begära förskottsbetalning för kopiering i …

Förslaget om att myndigheter ska få rätt att ta betalt i förväg för att lämna ut allmänna handlingar går nu vidare och skickas ut på remiss. Att få en ordinär dom per e-post eller på papper brukar som regel vara kostnadsfritt för beställaren. Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att myndigheterna ska kunna ta betalt i förskott av den som begär ut kopior av allmänna handlingar. En förskottsbetalning är en betalning för varor som ännu inte har levererats eller för tjänster som Ett företag kan välja att kräva en förskottsbetalning av en kund om kunden har låg kreditvärdighet Enligt offentlighetsprincipen ska myndigheter lämna ut allmänna handlingar till den som vill se dem. Det är viktigt att en regel om möjlighet till förskottsbetalning inte medför inskränkningar i rätten att ta del av allmänna handlingar. Bakgrunden är att många inte betalar för sina kopior. införa krav på förskottsbetalning i en författning av lägre valör. Grinchen är berättelsen om en surmulen cyniker som bestämmer sig för att stjäla julen, men en ung flickas godhjärtade handlingar får hans hjärta att tina. En möjlighet att besluta om förskottsbetalning vid utlämnande av kopior av allmänna handlingar Publicerad 14 maj 2020 Det förekommer att den som begär ut kopior av allmänna handlingar hos myndigheter inte betalar den föreskrivna avgiften för detta. Bakgrunden är att många inte betalar för sina kopior. This banner text can have markup.. web; books; video; audio; software; images; Toggle navigation Stockholm den 14 maj 2020 Morgan Johansson Mathias Säfsten (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Det förekommer att föreskrivna avgifter för kopior av allmänna handlingar inte betalas. Förskottsbetalning i vissa ärenden om utlämnande av allmän handling Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att myndigheterna ska kunna ta betalt i förskott av den som begär ut kopior av allmänna handlingar.

Tillgången till allmänna handlingar är avgörande insynen inom offentlig upphandling. Däremot föreslås att myndigheter, vid behov, ska kunna ta ut kopiekostnaden i förskott för att minska okynnesbeställningar.

Men vad är egentligen en allmän handling … Det förekommer att föreskrivna avgifter för kopior av allmänna handlingar inte betalas. Föreslår förskottsbetalning för kopior av handlingar. Paragrafen är ny och reglerar möjligheten att besluta om förskottsbetalning i ärenden om utlämnande av kopior av allmänna handlingar.

Normalt tar exempelvis domstolar betalt per kopia som begärs ut. Förskottsbetalning för allmänna handlingar övervägs Publicerat 31 augusti, 2017.

Av: Peter Nordebo