Generella kompetenser - Informationsteknik Kandidatarbetet är på 15 högskolepoäng. Denna modell kommer att implementeras i en planerad omstart av ingenjörsutbildningarna inom samhällsbyggnad på Chalmers.

Generella kompetenser - Elektroteknik och Datateknik Kandidatarbetet är på 15 högskolepoäng. De generella kompetenserna genomförs som ett moment om noll poäng inom kandidatarbetskursen, och är ett krav för att få slutbetyg på kursen. Information om vilka generella kompetenser som gäller för andra program hittar du här: Generella kompetenser .Observera att om du gör kandidatarbete i en grupp där majoriteten av studenterna inte kommer från Automation och mekatronik så kan det vara så att du istället ska följa de generella kompetenserna för ett annat program. I högskoleförordningens examensordning används beteckningen ”examensarbete” men på Chalmers använder vi ordet ”kandidatarbete”, detta för att inte blanda ihop det med det examensarbete som görs på masterprogrammen. På Chalmers använder vi ordet ”kandidatarbete”, för att inte blanda ihop det med examensarbetet som görs på masterprogrammen. En pedagogisk modell där generella kompetenser integreras i ämneskurser tillämpas på basblocket på Chalmers civilingenjörsprogram Väg- och vattenbyggnad sedan sex år tillbaka. Generella kompetenser - teknisk fysik Högskoleförordningens examensordning använder ordet ”examensarbete”. Generella kompetenser på IT-programmet vid Chalmers Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet), 2008 Författare För studenter på Teknisk matematik gäller deltagande på 2 av 3 handledningstillfällen för att få godkänt. Generella kompetenser ska förbereda studenten med de generella färdigheter som krävs för att genomföra kandidatarbetet. I högskoleförordningens examensordning används beteckningen ”examensarbete” men på Chalmers använder vi ordet ”kandidatarbete”, detta för att inte blanda ihop det med det examensarbete som görs på masterprogrammen. Vad som ingår i generella kompetenser v Generella kompetenser och krav För att få godkänt på sitt kandidatarbete i TM3 krävs även att man deltar i ett antal handledningstillfällen som ges av Fackspråk och kommunikation.