Ett exempel på det förra är om man till exempel blandar salt och socker. Synonym till ordet homogen är.. Motsatsen är heterogen. En heterogen blandning är en blandning av två eller flera ämnen, där ämnena inte är helt sammanblandade på molekylnivå utan är lätt åtskiljbara, antingen genom att det syns i kraftig förstoring eller att ämnena självmant skiljer sig åt om blandningen lämnas utan yttre påverkan. Ex Två helt blandade vätskor så att på alla ställen blandningen mäts utgör en homogen blandning. Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Tags: blandning oversettelse, blandning kemi, blanding av betong, blandning linolja terpentin, blandning av sött och salt, blandning heterogen, blandning kemisk förening, blandning järnvitriol, blandning av golden retriever og border collie, blandning homogen, blandning betong, blandning på engelsk, blandning kryssord, synonym blandning till ditt ord. - Gruppen som får aktivitetsersättning är väldigt heterogen och den har breddats väldigt mycket. Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Demokratin är på så sätt en komplex blandning av känslomässiga värderingar och återhållsamt förnuft. blandning synonym, blandning linolja terpentin, blandning mellan lejon och tiger, blandning engelska, blandning lösning, blandning cement, blandning kemi, blandning roundup, blandning av betong, blandning 2 takt, hannas blandning, homogen blandning, homogen, kemisk blandning, salig blandning, blandning korsord En integrerad stad är tvärtom blandad med en heterogen befolkningssammansättning i alla bostadsområden.

Homogenitet (av homogen från grekiskans homo, lik(a), och gen, -artad) är ett tillstånd där något är enhetligt, alltigenom lika, likformigt.Motsatsen är heterogen. Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser. Med detta sagt så är inte heller svenska muslimer en homogen grupp. Mjölk som man köper i affären är homogeniserad, vilket innebär att fettet i den är finfördelat så att blandningen blir mera homogen ; Läs mer om Homogen hos oss. Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt. är homogen motsatsen till heterogen. är blandad en synonym till heterogen. T.ex. ; Med en blandning av lättnad och vemod lämnar vi den sista slussen bakom oss. Synonymer-till.se ger Synonymer m.m. ; En gärning som måste ses i ljuset av att den kinesiska konstscenen varken är homogen eller politisk korrekt och därför har blomstrat under radarn på museer med en mer partitrogen konstsyn. T.ex. ; Min uppfattning är att det är en ganska heterogen marknad. Mjölk som man köper i affären är homogeniserad, vilket innebär att fettet i den är finfördelat så att blandningen blir mera homogen.