Du kan inledningsvis rikta egna krav mot din arbetsgivare, men om det inte lyckas kan du få hjälp att driva in fordran genom att ansöka om betalningsföreläggande hos KFM. Har du inte fått lön på rätt datum, säg till chefen direkt att du har rätt till din lön.

Fråga vad det beror på att lönen har uteblivit. Statlig lönegaranti är ett skydd för den som inte fått sin lön när en arbetsgivare går i konkurs. 2013-04-14 i Arbetsgivarens skyldigheter. Statlig lönegaranti. Vad kan man göra mot en arbetsgivare som inte betalar ut lönen i rätt tid?

SVAR. Om du inte har fått din lön utbetald, behöver du först prata med din arbetsgivare. Hej och tack för din fråga!

Kontakta facket och be om hjälp. Om du inte fått din lön, riktar du krav i form av en lönefordran mot din arbetsgivare. Du kan ta hjälp av Ledarna för att driva in din lönefordran, det är en tjänst som ingår i ditt medlemskap.

I sista hand kan du väcka talan i domstol. Först behöver du ta fram ett detaljerat underlag som du sedan skickar till oss. Om du inte får din lön i tid uppkommer istället en fordran på fin arbetsgivare som du kan kräva in. FRÅGA Om en arbetsgivare ej betalat ut lön den 25:e eller tidigare enligt anställningsavtalet, hur tidigt kan jag vända mig till Kronofogden? Är jag skyldig att skicka någon form av påminnelse först?