Bergens Tidende lørdag 8. september 2012. bt.no/forbruker/reise/: Her finner du mer om reiser | 17. Det er jo… Jeg treffer av og til på mennesker som ønsker å finne seg en jobb med mening. Repostasje @En jobb med mening@ om støttekontakter i Begen s 36-37. Da er det naturlig for meg å spørre hva de mener med "mening", og som regel så kommer det noe svada som bunner i en eller annen idealisme som av en eller annen grunn er fortrengt.