Verb; Dåtid; Klockan; Fraser; Öva; Mer hjälp; Startsida > Verb > Aller Franska verb har olika former i dåtid bland annat för händelser som är fullbordade, hände för länge sedan eller har anknytning till nuet Verben böjs också efter person ... Konditionalis uttrycker något som skulle ske givet vissa förutsättningar Perifrastisk futu-rum indikativ voy a vas a va a vamos a vais a van a Betydelse: framtid. subst. Undrar du hur man konjugerar det nynorska verbet å kvele?Ta reda på hur du konjugerar å kvele i alla dess formar med vores verbbøjningsværktøj. 1. trundle - small wheel or roller: wheel a simple machine consisting of a circular frame with spokes (or a solid disc) that can rotate on a shaft or axle (as in vehicles or other machines) : roller a grounder that rolls along the infield : verb: 1. trundle - move heavily; "the streetcar trundled down the avenue" Perifrastisk futu-rum konjunktiv vaya a vayas a vaya a vayamos a vayáis a vayan a Betydelse: framtid. Översättning av ordet flourish från engelska till svenska med synonymer, motsatsord, verbböjningen, uttal, anagram, exempel på användning. Böjning av verbet 'kunna' - Svenska verb böjda efter alla tempus med bab.la Verbböjningar.

Verbform -AR-verb -ER-verb -IR-verb Förklaring / att tänka på. Franskaverb.se. Konditionalis 1 2 3 11 22 33 Presens parlerais parlerais parlerait parlerions parleriez parleraient Passé aurais parlé aurais parlé aurait parlé Konditionalis I hela infinitiven och ía ías ía íamos íais ían Betydelse: något man Konjugering av det nynorska verbet å kvele.