Namn på yttre och inre kroppsdelar (body parts).Yttre kroppsdelar. Några av de vanligaste yttre kroppsdelarna (external body parts) med svenska respektive engelska namn. Människokroppsdelar bilder med namn: kroppsdel namn, ben delar, huvuddelar, ansiktsdelar namn, arm kroppsdelar, delar av full hand Namn på kroppsdelar.