En frivillig tvåårig förskola följs av obligatorisk sexårig grundskola från sexårsåldern och ett treårigt obligatoriskt högstadium. Undervisningen är avgiftsfri i statliga skolor på alla nivåer.

Ta del av DN. Tyskland sträcker sig från Nordsjön och Östersjön i norr till Alperna i söder. Sedan hösten 2008 har Grekland plågats av en djup ekonomisk kris som sänkt levnadsstandarden markant för … I Landguiden hittar du massor av fakta om Sverige. Faktan är indelad i olika ämnesområden.

Frågan är om det kommer att ske om man ber om det utifrån. [8] [9] Grekland har varit medlem i vad som nu är Europeiska unionen sedan 1981 och i euroområdet sedan 2001. De längre avsnitten kräver inloggning. Vi är nära ett läge där vi borde sluta kräva saker, ge upp och helt enkelt låta Grekland vara Grekland. Landguiden är en databas från Utrikespolitiska institutet. Atens historiska kulturarv, Europas längsta kust och tusentals öar tillhör världens mest populära resmål. Grekland (19 av 27) På EU:s inre marknad är alla direkta handelshinder avskaffade och det arbetas kontinuerligt med att reducera även indirekta handelshinder. Arkivet Insändare Nyhetsbrev Följ ämnen och skribenter. [12] DN:s appar e-DN DN.VR DN i PDF-format Korsord.
Därefter följer ett treårigt gymnasium, till vilket … Vid inträdet i EMU 2001 uppgav landet ett budgetunderskott för 1998 och 1999 på 2,5 procent respektive 1,6 procent av BNP, vilket senare visade sig vara felaktiga siffror. Målet är att skapa helt fri rörlighet för varor, tjänster människor och kapital.

Grekland är den europeiska kulturens vagga och bar fröet till demokratin. Kundservice. Med över 80 miljoner invånare är Tyskland Europas största nation och världens fjärde ekonomi. I gratisversionen ges en sammanfattande överblick över ämnena.

Kontakt Ekonomi Redaktör: Hasse Eriksson Tel: 08-738 23 23.

Grekland; Landet har under lång tid haft en svag ekonomi. Saker som ett landsregister är fundamentalt för en ekonomi och jag tycker att ett pensionssystem måste reformeras om det inte är hållbart. Landguiden I Landguiden får du heltäckande och tillförlitlig information om alla världens länder, konflikter och organisationer. Både texter och statistik uppdateras kontinuerligt av Utrikespolitiska institutets redaktörer som dagligen följer utvecklingen i världen. Den tyska regeringen är tongivande i EU och Tysklands inflytande växer även globalt. Grekland har sedan hösten 2008 befunnit sig i ekonomisk kris – den djupaste hittills i ett EU-land. Grekland står för närvarande inför en ekonomisk kris och har blivit den snabbast sjunkande ekonomin i världen. Sedan 1950 råder nioårig skolplikt.

Näringsliv och ekonomi.
– De har haft en dålig ekonomi, inte producerat tillräckligt mycket och skaffat sig ett lyxigt liv i förhållande till sina inkomster. [10] Landet är också en medlem i Nato sedan 1952 [11] och i Europeiska rymdorganisationen sedan 2005. Varför har Grekland hamnat i ekonomisk kris? Under perioden 2009–2014 krympte landets BNP med en fjärdedel, och en ungefär lika stor andel av arbetsstyrkan förlorade sina anställningar. Förutom grundläggande fakta om jordens alla länder innehåller databasen kartor, länkar och möjligheter att göra egna statistikuttag.