Just nu pågår planering för utbildning av instruktörer i Första hjälpen till psykisk hälsa som sedan ska utbilda Första hjälpare över ön. Båda administreras av Sensus Studieförbund. Uppdrag Psykisk Hälsa är resultatet av en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Jag känner att det är viktigt att ta upp, då fler människor än någonsin förut säger att de har problem med psykisk ohälsa. Mindshift Gotland är en ideell förening vars syfte är att samla olika projekt och initiativ på området psykisk hälsa. Socialdepartementet finansierar… MindShift Kalmar är en ideell förening vars vision är att öka medvetenheten och skapa förutsättningar för ett välbefinnande för individen, organisationen och tillsammans, för hela regionen och samhället.

Pengarna går då till föreningen MindShift Gotland och öronmärks till projektet Guldhjärna. MindShift Gotlands första projekt är Guldhjärnan med mål att sprida kunskap om Första hjälpen till psykisk hälsa så att 10 procent av befolkningen har den kunskapen inom 5 år.

Första hjälpen till psykisk hälsa. Easy to get started Collabodoc has a proven start package. för ett långsiktigt och tvärsektoriellt utvecklingsarbete för en bättre psykisk hälsa. Se samlat material för SKR:s satsning Kraftsamling för psykisk hälsa. Utbildningar. Collabodoc Psykisk hälsa will soon provide statistics with dynamic and integrated graphs and tables for continuous monitoring. Under våren arrangeras två utbildningar inom ramen för MindShift Gotland och Guldhjärnan. Vi vill bidra till att lyfta fram och driva på proaktiva arbete för psykisk hälsa och att på samhällsnivå lokalisera möjligheter till nya typer av tvärfunktionell samverkan. More details. Appar För Psykisk Hälsa: Humördagböcker Det här är första delen i en liten serie om appar som kan hjälpa dig med din psykiska hälsa. For every new customer getting started with Psykisk hälsa, Collabodoc takes care of the project management and guides the operations manager throughout the whole process. Föreningen startades av ett nätverk med organisationer, näringsliv, myndigheter, privata utbildningsaktörer samt universitet och är öppen för alla som vill bidra MindShift Kalmar är en ideell förening vars vision är att öka medvetenheten och skapa förutsättningar för ett välbefinnande för individen, organisationen och tillsammans, för hela regionen och samhället.