Det kan vara svårt att veta orsaken.
Andra orsaker kan vara förstoppning, sammandragningar, urinvägsinfektion eller havandeskapsförgiftning. När du är gravid känner du av magen på ett annat sätt. Det kan spänna och sträcka och göra lite ont.
Det kan bero på att livmodern växer eller att barnet rör mycket på sig.