Martin Westling M.Sc. Graduating June 2020. October 23 at 12:19 AM. Projektledning.

Supportervåld och strategisk kommunikation: Hur arbetar fotbollsklubbar med strategisk kommunikation med avseende på supportervåld? Agnieszka Pastuła, Ph.D. Agnieszka Pastuła, Ph.D. PostDoc fellow looking for an assistant professor or independent investigator position in biomedical sciences. Sebastian Sulis Sato. Språk och kommunikation. Tenneh Björkander.
The study deals with the importance of strategic communication and the purpose of this thesis is to examine the challenges for strategic communication in a network organization. Kan det bli trevligare? Martin Westling. År 3 Vetenskaplig metod II. Kom dit vet ja!

Case. Strategisk kommunikation II och III. Medie-, kultur- och samhällsteori II. Strategisk Kommunikation - Umeå universitet. Tenneh Björkander Projektkoordinator på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) Amanda Grandin.
Examensarbete/uppsats. Humsek, Umeå. Isaksson, Fredrik Umeå University, Faculty of Arts, Department of culture and media studies. Godmorgon!

Text och form. Mediejuridik och etik. Sebastian Sulis Sato Post Doc Umeå University.

På fredag anordnar vår förening KEP ett frukostseminari... um på temat strategisk kommunikation. Strategisk kommunikation Umeå Universitet 2017-2020.

Digitala medier. Marknadsföring.

Skriver man upp sig bjuder de på frukostmacka! Amanda Grandin Innovationsambassadör på Umeå Energi AB. Hannes Hugo-Persson. Praktik. in Business and Economics, specializations in International Business and Finance. Purpose/aim: The purpose of this thesis is to examine if, and in that case how, the municipality of Umeå worked strategically with its communication during 2014 when Umeå was chosen as ”European Capital of Culture”. Hannes Hugo-Persson Biträdande jurist på Advokatfirman Lindgren & von Hofsten AB. Kommunikationsprojekt I och II. The research is mainly focused on the outlines of their communication plan, main goals, what communication strategies the municipality has chosen to and their choice of media channels.