Psykiatrihistoriskt museum Växjö . Västerbottens museum är hela länets kulturhistoriska museum och en oas i staden. 2 108 personnes étaient ici. Fri entré. Le Västerbottens Museum se trouve dans le quartier de Gammlia, entre le centre-ville et l’université.

Il présente l’histoire de la région et les œuvres d’artistes locaux (photos, tableaux, art moderne), ainsi que plusieurs expositions temporaires bien souvent liées à la vie sociale ou artistique. More from the museum. Om projektet Rotundan Museet och utställningen Debatten Framtiden Slutsats Kontakt om projektet: Vi är två studenter, Sofia och Angelica, som under höstterminen 2016 studerar kursen Kulturanalytisk fördjupning inom programmet för Museer och Kulturarv vid Umeå universitet. Veterinärmuseet i Skara. Medicinhistoriska Sällskapet Westmannia . Region Skånes medicinhistoriska samlingar (förvaltas av Kulturen i Lund) Psykiatriska museet i Västervik.
Välkommen du också!

Opening hours; Visit us; Museitidning #1 2020; Contact; Lediga jobb på museet; Services and products; Our mission; The board; History of the museum ; Årets kulturkommun – Storuman; Årets berättarkommun – Vindeln; About GDPR; Camera surveillance at the museum; För medierna; Leverantörsinformation; Externa länkar. Västerbottens Medicinhistoriska förening och museum. medhistumea.se Innehåll Beskrivning:Nätverksmöte med medicinhistoriska museer och samlingar i Sverige ägde rum i Umeå i anslutning till att många andra … Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet . Une pièce est réservée au ski et à son histoire. Västerbottens Medicinhistoriska Museum.