ESG står för ”Environmental, Social and Governance”, det vill säga miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. En AP används för att enheter med trådlöst nätverkskort ska kunna ansluta sig till det kabelbundna nätverket.
Kvoten skall då vara över ca 1,2, det vill säga det bör alltid finnas mer kalcium än fosfor i foderstaten.

Nästa sak som är klok att göra, är att räkna ut balansen mellan Ca och P. Det gör man genom att didvidera Ca-innehållet med P-innehållet, även dessa värden kan vara per kg foder eller per kg ts, men båda värdena skall ha samma enhet.

Det kallas också ofta för ”sustainability”, hållbarhet. Like Repost Share Add to Next up Add to Next up Add to Next up Added More.

Comments are disabled for this track. Ep 73: Vad är riktålder. Vad i havre är det som gör att en del hästar blir "tossiga" och kan man ge något annat istället? Report. En TV med en internetikon till vänster och app-ikonen till höger rör sig mot mitten av TV-skärmen och kombineras så att ordet ”Smart TV” dyker upp för att visa att en Smart TV är en TV med internet och appar.

Follow #minPensionsPodden and others on SoundCloud. Näringsliv. Här visar vi hur busenkelt det är för kunder att ändra en befintlig foderstat för sin häst. Det handlar också om företagets riskhantering, alltså hur företaget minimerar eventuella negativa effekter av den …

Create a SoundCloud account Sign in. En Accesspunkt (AP) är som en bro mellan ett kabelbundet och ett trådlöst nätverk. I affärssammanhang handlar hållbarhet om företagets affärsmodell, det vill säga hur dess produkter och tjänster bidrar till en hållbar utveckling.

321 followers 321; 118 tracks 118; Follow. Vad är en accesspunkt? #min Pensions Podden Pro Unlimited. 1 year ago 1 year ago. En datorframställning som visar vad en Smart TV är.
Husdjursagronom Jenny Redgård förklarar hur man bör tänka kring hästens foderstat:

Lägg mindre tid på att leta, mer tid på att titta .